Poliklinika
Žďár nad
Sázavou
příspěvková organizace
591 01 Studentská 4

Žďár nad Sázavou
3. podlaží
Jak se k nám objednat: 
pondělí a čvrtek
mezi 17-19 hodinou
603/384 636
TOPlist Počítadlo

Pracovní zkušenosti:

2009 - současnost:

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Masarykovy
univerzity Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie

1998- 2009:

Neurologické oddělení nemocnice Nové Město na Moravě, přísp.org.
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
sekundární lékař, následně lékař s atestací

Odborné zaměření a kurzy:

Elektrofyziologie- elektromyografie se zaměřením na pánevního dno a single- fibre EMG - přednášky, publikace v odborných časopisech

Vertebrogenní problematika se zaměřením na spondylogenní cervikální myelopatii - účast v celostátním grantu

2011 Kurz single-fibre EMG, Neurofyziologická klinika Ljubljana

2010 Kurz elektrofyziologie pánevního dna, Neurofyziologická klinika Ljubljana

2001 Kurz základů elektromyografie, FN Brno-Bohunice

Dosažené vzdělání:

2011 funkční odbornost v elektromyografii pro výkon samostatné práce v této
metodice

2004 specializovaná způsobilost z oboru neurologie

2001 atestace v oboru neurologie

1992-1998 Masarykova univerzita Brno, lékařská fakulta obor všeobecné lékařství, titul MUDr.

Profesní členství:


Česká neurologická společnost
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii